Apie momentus, įvykius ir situacijas Valstijose be emocijų ir rožinių akinių. Kaip buvau anksčiau trumpai paminėjęs apie „laisvės zonas“, noriu daugiau papasakoti apie tai,kas vyksta Seattle( Washington state). Taip vadinami „protestuotojai“ užgrobė teritoriją ir įkūrė nepriklausomą komuną „ Capitol Hill Autonomous Zone“-Kapitolijaus kalvų autonominė zona , kuri dabar yra nepriklausanti JAV valdžiai.

Įsiklausykite,-taip sakant,-valstybė valstybėje. Ginkluotuojų Pajėgų šitos „Autonominės Zonos Seattle“ vadu tapo reperis Soundcloud ( tikras vardas Raiz Simone ), kuris iki „revoliucijos“ Seattle vertėsi butų nuoma ir ne kartą kaltintas kaip prostitucijos suteneris. „Revoliucionieriai“ jam pavedė pasirūpinti tuo, kad policijos darbuotojai nepatektų į ką tik iškeptą „Autonominę zoną“ ir kad jis kontroliuotų viską šioje teritorijoje. Taip kad galima daryt prielaidą, kad jam pavaldūs „revoliucionieriai“ jau turi ir ginklų,-gi skamba grėsmingai,-autonominės zonos Seattle karinių pajėgų vadas.

Jo įtaka šioje teritorijoje dar labiau sustiprėjo, kai buvo tiesiog nušvilptas ankstesnis lyderis, kuris savo kalboje pasiūlė įvesti mokesčių rinkliavą, kad skirti surinktas lėšas Amazonės miškų gynybai , kai naujieji „revoliucionieriai“ idėjos nepalaikė,ex-lyderis pasipiktinęs pareiškė, kad tokiu atveju jis nusižudys ir pasišalino iš naujos „autonomijos“. Aš suprantu, kad daug kur legalizavo marihuaną, bet ką jie ten rūko iš tiesų darosi įdomu. Na, o naujas vyriausiasis ASZ ( Autonominė Seattle zona) karo vadas, jau pravedė derybas su Seattlo merijos ir policijos atstovais,kaip pareiškė-„okupuotoje JAV vyriausybės Seattle dalyje“ kad neįvyktų prievartos ir susirėmimų prie ASZ sienų.

Ne kitaip, kaip vis tik kažką rūko daugiau, nei marihuaną. Noriu paminėti vieną momentą,-jam pavaldūs smogikai, tiesiog žiauriai sumušė jaunuolį, kuris bandė padaryti graffiti ant pastato sienos, kuris yra taip vadinamoje ASZ teritorijoje. Iškreipta įstatymo ir tvarkos forma. Prisiminkime ,kaip „taikūs protestuotojai“ grafitti ženklais nužymėjo savo kelius visose gatvėse,kur tik praėjo. Siurrealizmas nervingai rūko kampe, stebėdamas visą tą laisvės ir demokratijos išraišką. Ir vėl klausimas,-kam visa tai naudinga? Jei pažiūrėtume į JAV žemėlapį, jei pažymėtume tas vietoves, kur „ ale-protestuotojai“ pasireiškė,-degindami, plėšikaudami, darydami betvarkę ir pan.

Tai galima pamatyti dėsningumą,-ten visur valdžioje demokratai. Aš nei už baltus, nei už raudonus , nes yra klausimų ir demokratams , ir respublikonams, bet situaciją reikia kontroliuoti, nes jau ir taip Covid pandemija, ekonomiką nusmukdė 7,9 procento , pasaulio šalys, kaip sraigės susitraukė į savo kiautus ir ekonominės krizės padarinių sulauks visi. Tad demokratai , -Seattle irgi valdžioje demokratai, laikydama surištas rankas policijai, kuri jai pavaldi gali greip nebekontroliuoti situacijos nuo žodžio -VISIŠKAI. Na, baigsis maistas sandeliuose, parduotuvėse,kurios yra užgrobtoje Seattle teritorijoje,-kas toliau?Naujieji revoliucionieriai eis privatizuoti į kitas teritorijas? Mažų verslų ar namų savininkai, kaip taisyklė turi ginklų. Atsakymas aiškus,be paaiškinimo kuo gali tai baigtis.

Dar 1791 metais į JAV priimtą Teisių bilį – dešimties pagrindinių šalies konstitucijos pataisų rinkinį – buvo įtraukta nuostata, kad „tinkamai tvarkoma milicija yra būtina laisvos valstybės saugumui, todėl piliečių teisė turėti ir nešioti ginklą negali būti varžoma“. Dėl šio sakinio jau daugiau nei 200 metų tęsiasi įnirtingi JAV teisininkų, politikų, įtakingų lobistų bei paprastų piliečių ginčai. Nieko panašaus nerastume nei Lietuvos, nei daugumos kitų pasaulio valstybių pagrindiniuose įstatymuose. Europoje šia prasme išsiskiria Šveicarija, kurios gynyba nuo vėlyvųjų viduramžių remiasi ginkluotų piliečių armija, o dauguma suaugusių vyrų, baigusių karinius apmokymus, namuose laiko jiems išduotus automatinius ginklus – ko nėra netgi JAV. Antroji JAV konstitucijos pataisa atsirado kaip priemonė užtikrinti, kad šalies piliečiai visada turės galimybę savo jėgomis, susibūrę į ginkluotų savanorių būrius, apsiginti nuo užsienio agresorių ar vietinės tironijos. Tačiau laikai pasikeitė, ir dabar sunku įsivaizduoti, kad JAV likimą galėtų nulemti lengvai ginkluota, nedisciplinuota milicija.

Nepaisant to, nemažai amerikiečių iki šiol laikosi požiūrio, kad turėti ginklų – ne tik jų teisė, bet ir pareiga. Laisvės laikyti ginklus šalininkai tikina, jog kiekvienas žmogus pirmiausiai atsakingas už savo bei savo artimųjų saugumą, o jį esą galima užsitikrinti, tik apsirūpinus pagarbą keliančiu arsenalu. Oponentai dažniausiai atsako, kad kuo daugiau ginklų sukaupta paprastų žmonių rankose ir kuo labiau šlovinama jų griaunamoji galia, tuo didesnė grėsmė, jog jie bus panaudoti ne pagal paskirtį. Jų teigimu, dabartinių ginklų kontrolės priemonių, tokių kaip pirkėjo biografijos tikrinimas duomenų bazėse, akivaizdžiai neužtenka – mirtini ginklai ir toliau laisvai patenka į sutrikusių ir gyvenimu nusivylusių žmonių ar tiesiog bepročių rankas.. Turint galvoje, kad, kaip rašo „Foreign Policy“, JAV gyventojų rankose sukaupta nuo 35 iki 50 proc. viso pasaulio civilių laikomų šaunamųjų ginklų.

Štai ir dabar, ginklų pardavimas išaugo 97 procentais.Nes žmonės, matydami, kad policija dabar valdžios atstovų deka,-kurie daugiausia demokratai,-yra stagnacijos būsenoje, pasiruošę gintis patys. Nes žmogus, kuris dirba, vysto savo verslą, atsisako atostogų, tiesiog visa gyvenimą kuria gerbūvį sau ir savo artimiesiems grėsmės atveju tikrai gins save ir savo turtą, jei nesulauks saugumo iš valdžios atstovų. Tad nenuostabu, kad valstijose prasideda judėjimai, kad palaikyti policiją, kad jai netrukdytų dirbti užtikrinant tvarką ir saugumą. Žinoma, agresijos atvejus iš policijos atstovų niekas netoleruoja, nei pati visuomenė, nei valdžia, bet tuos atvejus nereikia suniveliuoti į mintį, kad tai sisteminga,-tai manipuliacija žmonių emocijomis ir savų politinių ambicijų įgyvendinimas, siekiant gauti dividentų iš tokių situacijų.

Kaip kreivų veidrodžių karalysteje,- turiu mintyje George Floyd,-nereikia iš jo daryti idolą, ar lyginti su Angela Davis ar Martin Liuter King. Portalo „The New York Post“ duomenimis, G. Floydas 2009 m. buvo pasodintas į kalėjimą dėl užpuolimo ir vagystės, o dar prieš tai baustas dėl daugybės nusikaltimų – nuo ginkluotų vagysčių iki narkotikų disponavimo..

Paskutinis jo ginkluotas apiplėšimas iš viso yra už bet kokio blaivaus supratimo ribos,- įrėmęs ginklą nėsčiai moteriškei į pilvą, ją apiplėšė. Žinoma, jo mirtis nereikalinga ir skausminga artimiesiems, bet indulgencijos , jam kaip asmenybei, suteikti tikrai nereikia. Ne sisteminis prezidentas D. Trump daug kam nepatinka, valdymo metodai erzina, bet biurokratai, manipuliuodami esama situacija, tikrai negaus tų dividentų, kurių siekia norėdami jam sutrukdyti būt išrinktam antrai kadencijai.