Straipsnių sąrašas

ASPENAS IR DREBULYTĖ


Drebu drebulė drebulytė pamilo

Aspeną iš Kolorado.
Ir niekas negali pasakyti,
Ką ji jame atrado.
Juk tau nelemta Aspeną matyti –
Jis ten toli, o tu – mūsų miške.


Ir kai pavėjui Aspenas tau rašo laišką,

Tie žodžiai... tavo mylimo iš taip toli,

Iš sielvarto tu sudrebi, ir man atrodo,

Kad ligi šiolei tu drebėdama verki.


Drebu, drebule, drebulyte,
Įleidę jūs abu šaknis, jis – ten, tu – čia.

Juk galima mylėti, myliu pasakyti,

Nors niekada judu nebūsite drauge.


O, Aspene, sakyk, kodėl taip būna,

Kad mylim tuos, kurie labai toli?

Kodėl tave, ne ąžuolą galiūną,
Ji pasirinko šiam gyvenimo kely?


2019 11 28 – Čikaga, IL