Straipsnių sąrašas

Gimė Vokietijoje, Freiburg im Breizgau. Augo JAV, Čikagoje. Įgijo biologijos bakalauro laipsnį, vėliau kompiuterių mokslo magistro ir daktaro laipsnius.

Būdamas studentu dirbo V. Adamkaus vasarvietėje „Tabor Farm“ ir ten dalyvavo „Santaros - Šviesos“ susibūrimuose.

Dirbo informacijos apdorojimo skyriuje Čikagos Federaliniame Apeliaciniame teisme. Dalyvavo lietuvių operos veikloje. Rašyti pradėjo mokykloje.

Rašymas padeda išgryninti jausenas, vidines būsenas, atrasti savo kultūrinį identitetą. Eilės publikuotos vietos periodiniuose leidiniuose.